Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
Κατοικία
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 37

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τριώροφη κατοικία. Το κτήριο οικοδομήθηκε το 1929-1930 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Βασίλειου Κουρεμένου και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014