Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
Κατοικία
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 33

Διώροφη κατοικία. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014