Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης (2014)
Κατοικία
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 33

Διώροφο κτήριο. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014