Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική όψης επί της οδού Καρυάτιδων
Κατοικία
Καλλισπέρη Νικολάου 12

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τριώροφο κτήριο της δεκαετίας του 1930. Ανακαινίσθηκε από τον Βασίλη Γρηγοριάδη σε σχέδια του Γάλλου αρχιτέκτονα Bernard Zehrfuss. Από το 1993 στεγάζει το Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014