Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική όψης επί της οδού Καρυάτιδων
Κατοικία
Καλλισπέρη Νικολάου 12

Τριώροφη κατοικία. Πρόκειται για κτήριο της δεκαετίας του '30, που ανακαινίσθηκε από τον Βασίλη Γρηγοριάδη σε σχέδια του Γάλλου αρχιτέκτονα Bernard Zehrfuss. Σήμερα στεγάζει το Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη, το οποίο λειτουργεί από το 1993. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014