Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια όψης
Κατοικία
Τριχωνίδος

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1935
Τριώροφο κτήριο. Πρόκειται για ένα από τα οκτώ κτήρια του συγκροτήματος των προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Οικοδομήθηκε την περίοδο1933-1935, σε σχέδια των αρχιτεκτόνων Κίμωνα Λάσκαρη και Δημητρίου Κυριακού. Το συγκεκριμένο κτήριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τριχωνίδος, Κουζή, Δεγλέρη, Κερκίνης και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014