Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική όψης επί της οδού Δεγλέρη
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Γενική εισόδου
Κατοικία
Ορεστιάδος

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1935
Τριώροφο κτήριο. Πρόκειται για ένα από τα οκτώ κτήρια του συγκροτήματος των προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Οικοδομήθηκε την περίοδο 1933-1935, σε σχέδια των αρχιτεκτόνων Κίμωνα Λάσκαρη και Δημητρίου Κυριακού. Το συγκεκριμένο κτήριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ορεστιάδος, Κουζή, Δεγλέρη, Ξυνιάδος και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014