Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική εισόδου
  • Ερκερ
Πολυκατοικία
περιφερειακός Λυκαβηττού 28-30

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1934
Εξαώροφο κτήριο με ημιυπόγειο (ε' όροφος σε εσοχή)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014