Πολυκατοικία των Στεφ. Δημητριάδη και Β. Αριστόβουλου
  • Γενική κτηρίου (2014)
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια εξώθυρας
Πολυκατοικία των Στεφ. Δημητριάδη και Β. Αριστόβουλου
Δημοκρίτου 19

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1936
Τετραώροφο κτήριο του μοντέρνου κινήματος. Κτίστηκε το 1936 και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Παναή Μανουηλίδη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014