Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
Κατοικία
Σόλωνος 32

Διώροφο νεοκλασικό κτήριο με υπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014