Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική έρκερ
  • Διαμόρφωση βιτρίνας
Κατοικία
Βουκουρεστίου 50

Τριώροφο κτήριο με ημιυπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014