Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Κατάστημα Ισογείου
Πολυκατοικία
Τσακάλωφ 28

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1936
Τετραώροφο κτήριο με ημιυπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014