Σχολείο
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Επιγραφή
Σχολείο
Ταρσού 26

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1904
Ισόγειο κτήριο του ύστερου νεοκλασικισμού. Κτίστηκε το 1904 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Θ. Μιχαλόπουλου. Στεγάζεται σε αυτό το 53ο Δημοτικό Σχολείο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014