53ο Δημοτικό Σχολείο
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Επιγραφή
53ο Δημοτικό Σχολείο
Ταρσού 26

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1904
Ισόγειο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014