Κατοικία
  • Γενική άποψη πρόσοψης
  • Θύρες εισόδου
Κατοικία
Ιακωβάτων 39

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Διώροφο κτήριο του μοντέρνου κινήματος της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014