Κτήριο γραφείων
  • Όψη κτιρίου από πλατεία Αγιου Λουκά
  • Λεπτομέρεια εξώστη πρόσοψης
  • Λεπτομέρεια πρόσοψης
Κτήριο γραφείων
Πλ. Αγίου Λουκά 2

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1870
Διώροφο κτίριο με αρχική χρήση κατοικίας. Σημερινή χρήση ισογείου ως γραφείο τελετών και άδειος/εγκαταλειμένος όροφος.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014