Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια αυλόθυρας
  • Γενική κτηρίου στην αρχική κατάσταση
Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου
Σιδηροδρόμων 1-3

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1884
Κτήριο Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου, νεοκλασικού ρυθμού με στοιχεία Art Nouveau. Χρονολογείται το 1884 κι έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014