Κατοικία
  • Πρόσοψη κτιρίου
  • Κύρια είσοδος κτιρίου
Κατοικία
Αγ. Λουκά 52

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Διώροφο κτίριο με αρχική χρήση κατοικίας και σημερινή χρήση παιδικού σταθμού. Στο πίσω μέρος υπάρχει ακάλυπτος χώρος με χρήση αυλής/κήπου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014