Κατοικία. Σήμερα στεγάζει το Μουσείο της ΕΠΟΝ.
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική όψης επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας
  • Γενική αυλόθυρας
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική επιγραφής
Κατοικία. Σήμερα στεγάζει το Μουσείο της ΕΠΟΝ.
Δουκίσσης Πλακεντίας 3

Ισόγεια κατοικία με αυλή. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014