Κατοικία - Μουσείο ΕΠΟΝ
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική όψης επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας
  • Γενική αυλόθυρας
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική επιγραφής
Κατοικία - Μουσείο ΕΠΟΝ
Δουκίσσης Πλακεντίας 3

Ισόγεια κατοικία του Μεσοπολέμου. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο. Σήμερα στεγάζει το Μουσείο της ΕΠΟΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014