Κατοικία
  • Γενική κτηρίου (2014)
  • Γενική αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια αυλής
Κατοικία
Γυθείου 8

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1949
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός Ξενοφώντας Αιγίδης
Διώροφο κτήριο με χαρακτηριστικά του μοντέρνου κινήματος. Το ισόγειο κτίστηκε το 1934 και το 1949 προστέθηκε ο όροφος.σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Αιγίδη. Ανακαινίστηκε το 1999.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014