Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια γείσου
  • Γενική αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια παραστάδας
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κύριας όψης
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 114

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1902
Διώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014