Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
  • Γενική κύριας όψης (2014)
  • Λεπτομέρεια γείσου
  • Γενική αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια παραστάδας
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Πηγή: http://www.hippocratio.gr
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 114

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1902
Το Μέγαρο του Ιπποκρατείου σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Δημήτριο Καλλία και κτίστηκε το 1902. Εχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014