Πολυκατοικία
  • Γενική κύριας όψης (2014)
  • Γενική έκκεντρης εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
Πολυκατοικία
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 207

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τετραώροφο κτήριο του μοντέρνου κινήματος της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014