Προσφυγική Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια τοίχου
  • Γενική εξώστη
Προσφυγική Κατοικία
Δουκίσσης Πλακεντίας 77-77α

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1932
Διώροφο συγκρότημα διπλοκατοικιών με ανεξάρτητες εισόδους ισογείου και ορόφου. Αποτελεί τμήμα του προσφυγικού συνοικισμού επί της Πανόρμου (1930-1932).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014