Ζάππειο Μέγαρο
 • Γενική κτηρίου
 • Γενική κύριας όψης
 • Γενική κτηρίου
 • Γενική πλάγιας όψης
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
 • Λεπτομέρεια πίσω όψης
 • Γενική πλάγιας όψης
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης
 • Λεπτομέρεια επιγραφής
 • Λεπτομέρεια διάκοσμου
 • Λεπτομέρεια διάκοσμου
 • Γενική εισόδου
 • Λεπτομέρεια όψης
 • Λεπτομέρεια στέψης
Ζάππειο Μέγαρο
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 1

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1888
Το Ζάππειο Μέγαρο οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1874-1888. Τα αρχικά σχέδια εκπονήθησαν από τον Γάλλο αρχιτέκτονα François Boulanger, ήδη από το 1856, αλλά αναμορφώθηκαν από τον Δανό αρχιτέκτονα Theophil Hansen. Πρόκειται για ένα επιβλητικό ημικυκλικό νεοκλασικό κτήριο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως οίκημα χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας. Σήμερα λειτουργεί ως συνεδριακό κι εκθεσιακό κέντρο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014