Κτήριο Αποδυτηρίων
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική πλάγιας όψης προστώου
  • Λεπτομέρεια επιγραφής
Κτήριο Αποδυτηρίων
Αρχιμήδους 16

Κτήριο Αποδυτηρίων, νεοκλασικού ρυθμού
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014