Δημοτικό Βουστάσιο
  • Γενική κύριας όψης
  • Τμήμα κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική εισόδου
  • Φεγγίτης
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Επιγραφή
  • Γενική κύριας όψης
Δημοτικό Βουστάσιο
Πάρκο Κολυμβητηρίου

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1929
Βουστάσιο που κτίστηκε τη δεκαετία του 1920 επί δημαρχίας Σπύρου Πάτση. Σήμερα λειτουργεί σε αυτό το 6ο ειδικό δημοτικό σχολείο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014