Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου (2013)
  • Πλάγια όψη (οδός Γρηγοροβίου)
Κατοικία
Πατησίων 298

Διώροφο κτήριο, χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αθηναϊκής αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερης ποιότητας και από τα ελάχιστα δείγματα που έχουν απομείνει στην 5η Δημοτική Κοινότητα και στη γειτονιά του Αγίου Λουκά, που εντάχθηκε στο σχέδιο των Αθηνών στις 28 Ιουνίου 1869. Κτίστηκε πριν το 1889. Κατεδαφίστηκε το διάστημα 2016-2017.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014