Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική εισόδου
  • Γενική παραθύρου
Πολυκατοικία
Αλκιβιάδου 99

Τριώροφη πολυκατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014