Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Υγείας 8

Διώροφο κτήριο με αυλή, νεοκλασικού ρυθμού. Χρονολογείται μεταξύ 1880 και 1890 κι έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014