Κατοικία
  • Γενική άποψη (2014)
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2014)
Κατοικία
Φρύνωνος 3

Διώροφο κτήριο με αρχικό πυρήνα προ του 1940, αλλοιωμένο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014