Κτήριο διαμερισμάτων με καταστήματα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κύριας όψης
Κτήριο διαμερισμάτων με καταστήματα
Αγίου Μελετίου 149

Τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων με υπόγειο και καταστήματα στο ισόγειο, μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014