Κατοικία
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2014)
  • Γενική άποψη (2014)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης, εξώστης και έρκερ του 1ου ορόφου (2014)
  • Λεπτομέρεια του εξώστη (2014)
  • Θύρα εισόδου (2014)
Κατοικία
Παρμενίδου 4

Διώροφο μεσοπολεμικό κτήριο κατοικίας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014