Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
Κατοικία
Παμίσου 9

Τριώροφη πολυκατοικία με υπόγειο, μοντέρνου κινήματος. Το κτήριο χρονολογείται το 1936 ή το 1938.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014