Κατοικία
  • Γενική άποψη της κύριας όψης (2014)
  • Μερική άποψη της πλάγιας όψης (2014)
  • Θύρα εισόδου (2014)
Κατοικία
Κυνίσκας 6

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1937
Διώροφο μεσοπολεμικό κτήριο, ελαφρώς αλλοιωμένο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014