Κατοικία
  • Γενική όψης επί της οδού Ιεροσολύμων
  • Γενική όψης επί της οδού Ξεναγόρα
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Ιεροσολύμων 8

Διώροφη κατοικία εκλεκτικιστικού ρυθμού
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014