Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
Κατοικία
Παμίσου 8

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1935
Διώροφη κατοικία, μοντέρνου κινήματος. Το κτήριο χρονολογείται το 1935.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014