Βιομηχανικό κτήριο
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
Βιομηχανικό κτήριο
Κεραμεικού 40

Διώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014