Κατοικία με καταστήματα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική όψης επί της οδού Λεωνίδου
Κατοικία με καταστήματα
Λεωνίδου

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1901
Διώροφο νεοκλασικό κτήριο. Το κτήριο αυτό αποτελεί τμήμα του κτηριακού συγκροτήματος που βρίσκεται σήμερα μεταξύ των οδών Μυλλέρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γιατράκου και Λεωνίδου. Χτίστηκε το 1834 από τον Φαναριώτη αριστοκράτη και επιχειρηματία Γεώργιο Καντακουζηνό σε σχέδια του Δανού αρχιτέκτονα Hans Christian Hansen. Σήμερα στεγάζει την Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014