Λεόντειος Σχολή Αθηνών
  • Όψη
  • Όψη
  • Όψη
Λεόντειος Σχολή Αθηνών
Νεϊγύ 17

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1927
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Γ. Πασχαλίδης-fr. Marie Florentien Sivelle
Η οικοδόμηση του κτηρίου ξεκίνησε το 1924 και ολοκληρώθηκε το 1917.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014