Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια στέγης
Κατοικία
Πλαταιών 3A

Ισόγεια κατοικία με νεοκλασικά στοιχεία. Το κτήριο αυτό έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014