Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική παραθύρου
Κατοικία
Αριστονίκου 10

Διώροφη κατοικία με υπόγειο και αυλή, χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικού ρυθμού. Tο κτήριο χρονολογείται μεταξύ 1920 και 1930, κι έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014