Στάβλοι του βασιλιά Όθωνα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική παραθύρου
Στάβλοι του βασιλιά Όθωνα
Πειραιώς 102-104

Κτήριο με δύο πτέρυγες και κεραμοσκεπή στέγη που στέγαζε τους στάβλους του βασιλιά Όθωνα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014