Κατοικία
  • Όψη επί της οδού Αγίας Λαύρας
  • Θύρα εισόδου στον κήπο επί της Αγίας Λαύρας
Κατοικία
Αγίας Λαύρας 13-15

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1934
Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014