Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική παραθύρου
Κατοικία
Αναξάρχου 18

Ισόγειο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014