Ίδρυμα "Αργέντειος Παιδική Στέγη"
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
Ίδρυμα "Αργέντειος Παιδική Στέγη"
Κυμαίων 2

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1939
Διώροφο κτήριο. Δείγμα μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014