Μουσείο Ηρακλειδών
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Μουσείο Ηρακλειδών
Ηρακλειδών 16

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1898
Μουσείο Ηρακλειδών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014