Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια τοίχου
  • Λεπτομέρεια όψης
Κατοικία με κατάστημα
Ηρακλειδών 18

Διώροφο κτήριο νεοκλασικής μορφολογίας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014