Κατοικία
  • Γενική κτηρίου (2013)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
Κατοικία
Νάξου 16

Ισόγειο κτήριο με υπόγειο και αυλή, χαρακτηριστικό δείγμα εκλεκτικισμού
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014