Κατοικία
  • Άποψη πρόσοψης
  • Είσοδος
  • Μπαλκόνι
Κατοικία
Δημητρακοπούλου Π. 33

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1933
Τριώροφο κτήριο του μοντέρνου κινήματος. Κτίστηκε το 1933.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014