Κατοικία
  • Άποψη πρόσοψης
  • Είσοδος
  • Μπαλκόνι
Κατοικία
Δημητρακοπούλου Π. 33

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1933
Κατοικία της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014