Κατοικία
  • Πρόσοψη από οδό Πατησίων
  • Όψη από οδό Αγ.Λουκά
Κατοικία
Πατησίων 249

Ολοκλήρωση κατασκευής: 12/1930
Διώροφο κτήριο του Μεσοπολέμου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014