Κατοικία
  • Κύρια όψη
  • Μπαλκόνια-κάγκελα
  • Θύρα εισόδου
Κατοικία
Τροίας 30

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1937
Η πολυκατοικία αποτελεί έργο της περιόδου 1935-1937 σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη (1894-1961), απόφοιτο της παρισινής Beaux Arts. Το κτήριο χαρακτηρίζεται από την πλαστικότητα των όγκων, η οποία ακόμα δεν καταφέρνει να αρθρώσει ένα μοντέρνο λεξιλόγιο, παρά μόνον εμπνέεται από αυτό. Η υποχώρηση από την οικοδομική γραμμή, για τη δημιουργία του υπαιθρίου χώρου της εισόδου και η δημιουργία εσοχών, ήδη από τον δεύτερο όροφο, αποτελούν μοντέρνους χειρισμούς, οι οποίοι όμως υποτάσσονται σε μια τριμερή κλασικιστική κατά πλάτος διάταξη, με κεντρικό άξονα συμμετρίας. Το κτήριο χαρακτηρίζεται για την απλότητα του και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μεταβατικής αρχιτεκτονικής προς το μοντέρνο κίνημα. Αξίζει να σημειωθεί πως στους χώρους του διέμενε ο σκηνοθέτης, ποιητής και θεατρικός επιχειρηματίας Ορέστης Λάσκος.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014