Κατοικία
  • Κύρια όψη
  • Γενική άποψη
  • Διακοσμητικές λεπτομέρειες
Κατοικία
Πατησίων 128

Διώροφο κτήριο με ημιυπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014