Κατοικία
  • Κύρια όψη
  • Θύρα εισόδου
  • Έρκερ
  • Μπαλκόνια - κάγκελα
Κατοικία
Ιθάκης 31

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1920
Τριώροφο κτήριο με εμφανείς art deco επιρροές. Κτίστηκε τη δεκαετία του 1920. Έζησε σε αυτό για κάποιο χρονικό διάστημα ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014